Kliweko

Informacje o nas

KLIWEKO Biuro Techniczno Handlowe Sp. z o.o. powstało w Krakowie w roku 1994. Firma zajmuje się doradztwem w sferze racjonalnego wykorzystania energii pierwotnej oraz pozyskiwania energii odnawialnej w klimatyzacji i ciepłownictwie (pompy ciepła), przy zastosowaniu rozwiązań opartych na sprężarkowych obiegach chłodniczych. Drugim aspektem naszej działalności jest dystrybucja takich urządzeń, których stosowanie najpełniej wpisuje się w szeroko pojętą oszczędność: zarówno energii, jak i nakładu pracy podczas instalacji w obiekcie.

Zarząd

Józef Kisielnicki
Prezes Zarządu
Jan Wekluk
Prezes Zarządu ds. ekonomicznych

Nagrody i wyróżnienia

Działalność KLIWEKO nie jest nastawiona na kolekcjonowanie godeł, dyplomów i nagród itp. Dlatego nasz Zespół z radością odebrał kilka wyróżnień, które przyszły do nas same. Po 15 latach konsekwentnej pracy pojawiły się pierwsze dowody uznania zarówno ze strony rynku jak i producentów.

SAMSUNG - Najlepszy dystrybutor w 2015 roku

SAMSUNG - Za zajęcie I miejsca w Sprzedaży Systemów Klimatyzacyjnych Samsung w roku 2014

SAMSUNG - Za zajęcie I miejsca w Sprzedaży Systemów Klimatyzacyjnych Samsung w roku 2012

Gazele Biznesu

CLIVET - Best Sales Performance 2013

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2015

20 lat CLIVET w Polsce

Publikacje

Firma KLIWEKO współpracuje również z czasopismami branżowymi poświęconymi zagadnieniom klimatyzacji i chłodnictwa. Na łamach czasopism przedstawione są informacje oraz rozwiązania techniczne stosowane w urządzeniach znajdujących się w ofercie KLIWEKO. Mamy nadzieję, że podawane informacje staną się bardzo użyteczne dla projektantów, dystrybutorów i inwestorów związanych z naszą branżą oraz wszystkich innych osób zainteresowanych naszą ofertą handlową. Poniżej przedstawiono artykuły z Pisma Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji: „Chłodnictwo i klimatyzacja”.

Certyfikacja Eurovent – komu i do czego jest potrzebna?

mgr inż. Bartłomiej Adamski

Eurovent, m.in. bierze udział w pracach standaryzacyjnych i na podstawie wyników tych prac definiuje i wdraża program certyfikacji urządzeń. (…) Można oczywiście stwierdzić, że deklaracja producenta wystarczy. Jednak mając wieloletnie doświadczenie w branży, odpowiem: na ogół nie wystarcza. W grę wchodzi tu kilka kwestii, przypatrzmy się bliżej trzem.

czytaj

Ewolucja techniczna urządzeń CLIVET…

mgr inż. Józef Kisielnicki

Wprowadzenie znowelizowanej dyrektywy UE nr EN 14511/2011 dotyczącej efektywności energetycznej spowodowało, iż wiele urządzeń spośród oferowanych na rynku zostało zakwalifikowanych do niższych klas energetycznych...

czytaj

DECSA: połączenie tradycji i innowacji w chłodzeniu wyparnym.

mgr inż. Józef Kisielnicki

Wyparne chłodnice cieczy z obiegiem zamkniętym to serie REF i CFR. Seria CFR różni się bu­dową od wykonania REF. Dla zwiększenia powierzchni wymia­ny ciepła na rurki wymiennika ściśle nałożony jest blaszany pas w sposób spiralny. Takie mocowanie powoduje ścisłe przylega­nie krawędzi paska do powierzchni rury i wywołuje efekt fałdo­wania się blachy na styku z rurą. Jest to dalsze zwiększenie po­wierzchni wymiennika.

czytaj