GREE. NO LIMITS > bez ograniczeń! > bez przerw!

Nowa odsłona programu to nie tylko nowe pakiety i ciekawe wariacje dotychczasowych zestawów. Tym razem kluczowy benefit opieramy o komunikację korzyści wynikającej z braku ograniczeń czasowych – uczestnicy nie tracą zebranych punktów w trakcie roku. Po każdej edycji niewykorzystane punkty przechodzą do kolejnych etapów.

W związku z nową edycją uruchamiamy zupełnie nowe pakiety i sporo korzystnych modyfikacji dotychczasowych. Pojawią się zarówno sezonowe zestawy nagród, takie jak wygodne leżaki z logo Gree w dwóch opcjach kolorystycznych, jak również zupełnie nowe rozwiązania, jak czeki BLIK. 

A to nie wszystko. Jeszcze w czerwcu do aplikacji wprowadzamy dodatkowe, limitowane akcje specjalne!

Uruchomimy mechanizm, którego nasza aplikacja dotychczas nie przewidywała – zadania, za których wykonanie będziemy nagradzać niezależnie od puli nagród w wiodącym programie.

Podsumowując:

1.       Program realizowany jest wyłącznie w aplikacji Gree – Strefa Instalatora.

•    Szczegółowe zasady oraz regulamin programu opisane są w aplikacji i widoczne dla Autoryzowanych Instalatorów marki GREE.

•    Program GREE NO LIMITS umożliwia uczestnikom zbieranie punktów za dodane w aplikacji instalacji urządzeń RAC, FREE MATCH i LCAC, z których każdy posiada zdefiniowaną ilość punktów. Informacje o punktacji znajdują się w widocznym miejscu w Programie Gree w Aplikacji oraz w załączniku do Regulaminu. Zebrane punkty można w dowolnym momencie trwania programu wymieniać na dostępne nagrody, w zależności od ilości punktów. Przez cały czas trwania akcji uczestnik/konto główne widzi liczbę dostępnych na koncie punktów oraz datę, do kiedy może wymienić je na dostępne nagrody. Wraz z końcem edycji programu niewykorzystane punkty nie ulegają wyzerowaniu.

•   Punkty w ramach tej akcji w programie Gree naliczane są każdorazowo po zapisaniu w aplikacji Instalacji, spełniającej następujące warunki:

>>> instalacja została zrealizowana w czasie trwania edycji GREE NO LIMITS

>>> instalacja uzupełniona została o dane urządzeń Gree w tym zeskanowany numer seryjny urządzeń Gree